Vuggestuen Ny Vimmerbys største aktiv er et engageret personale, som lægger vægt på, at alle bliver mødt med smil i en varm atmosfære. Vi er en mangfoldig flok af 25 medarbejdere - både kvinder og mænd, i alderen 19-62 år.

Vi er 72 børn fordelt i 6 grupper, som arbejder tæt sammen 2 og 2 i ét team. På den måde skaber vi ro og nærvær i mindre enheder. 

I Ny Vimmerby kan vi rigtig godt lide

 • at synge, danse og have det sjovt
 • at lege på gulvet
 • at male og være kreative
 • at lave forhindringsbaner
 • at lege med mudder på legepladsen
 • at hoppe i vandpytter
 • at lede efter bænkebidere

Børnesyn

I Vuggestuen Ny Vimmerby er børnene i centrum. Vi møder børnene dér, hvor de er - med en anerkendende tilgang, hvor nærvær, respekt, tillid og engagement er nøgleord. Vi vægter legen højt i hverdagen og ser den som en væsentlig faktor i børnenes dannelses- og socialiseringsproces. De voksne i vuggestuen møder børnene i ’børnehøjde’, de tager sig god tid og lytter til, hvad børnene gerne vil.

Ny Vimmerby ligger i det dejlige øgade-kvarter - tæt på by, skov og vand. Vi bor i et skønt stort hus med masser af plads - godt med lys og gode muligheder for fysisk udfoldelse. Vores legeplads er stor og rummelig - og her elsker både børn og voksne at boltre sig

Vi er særlig glade for vores på legeplads som er gammel have, hvor der er mange frugttræer og buske i et kuperet terræn, som indbyder til bevægelse og motoriske udfordringer. Legepladsen er en vigtig platform for vuggestuelivet hos os. Desuden har vi et rummeligt hus i 2 etager - med masser af lys og plads til gode læringsmiljøer for børnene.

Vi har 72 børn i alderen ½ år til 3 år fordelt i 6 grupper med 12 børn i hver gruppe. Grupperne samarbejder tæt sammen 2 og 2 i ét team. På den måde oplever alle ro og nærvær i mindre enheder.

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har et tryg og god hverdag 

Dagligdagen i Ny Vimmerby          

6.30           
Vuggestuen åbner. Børn og voksne er i stueetagen.
Vi serverer morgenmad til kl. 7.30

7.45           
Børn og voksne går på deres egne stuer

9-9.30       
Vi holder samling på stuerne. Samlingerne er en pædagogisk aktivitet, hvor vi har fokus på sproglig opmærksomhed, sociale spilleregler og demokrati

9.30-10.30 
Vi laver forskellige aktiviteter.
Børnene deles ofte op i mindre grupper, også på tværs af stuerne efter alder og udvikling

10.30         
Frokost

12-13.30     
De fleste børn sover, og personalet afvikler pauser og holder møder

13.30         
Eftermiddagsmad
Børnene leger på stuen, i fællesrummet eller på legepladsen

16
Børn og voksne går på legepladsen - eller samles i stueetagen 

Gennem billeder, opslag og dagbog på de enkelte stuer - og via den daglige dialog med forældrene, fortæller vi om børnenes hverdag og alle de oplevelser, de får i og uden for vuggestuen.  

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan hente den her og få meget mere at vide.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener, så vi med garanti kan sikre, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk.

Vi laver selv maden i Ny Vimmerby

I Vuggestuen Ny Vimmerby kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores dejlige køkken, som vores køkkenchef, Carmen styrer med kreativ og kompetent hånd. Desuden har vi en madordning, som forældrerådet står for. Her får børnene frugt om formiddagen, og om eftermiddagen får de brød, pålæg mv., som Carmen tilbereder. Ordningen koster pt. 166 kr./md.

Idéer og inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning.

Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Ny Vimmerby begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her

 

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost.

I Ny Vimmerby har vi stort fokus på forældresamarbejdet som en afgørende faktor i vores kultur.  For at børnene kan få en tryg og god tid i vuggestuen er vores mål at have et åbent og ærligt samarbejde med forældrene

Forældresamarbejdet i fokus

I Ny Vimmerby vægter vi den daglige kontakt højt. Når vi modtager børnene om morgenen, kan forældrene give os oplysningen, som kan have betydning for barnets dag. Der er ikke altid til en lang snak, da vores opmærksomhed er rettet mod børnegruppen. Men det er altid muligt at aftale et tidspunkt til en længere snak.

Vi tilbyder tre forældresamtaler i løbet af den tid, barnet går i vuggestuen. Den første samtale finder sted efter 3-5 måneder, den anden samtale ligger lidt før 2 års fødselsdagen, og den sidste når barnet er 2, 7 år.

Du kan læse mere i vores VELKOMSTPJECE her.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Læs her, hvad forældrerådene og dagtilbuddets bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med.

Nærvær og omsorg

I vores hverdag fokuserer vi på det enkelte barns behov og rytme.

 • Vi møder børnene, hvor de er i deres udvikling
 • Vi lægger vægt på at være nærværende for børnene og give dem mulighed for kropskontakt
 • Vi støtter deres selvstændighedsudvikling og stimulerer deres nysgerrighed gennem leg og oplevelser
 • Vi styrker barnets sociale kompetencer i fællesskab og venskab og lægger meget vægt på forældresamarbejdet, hvor gensidig tillid og åbenhed er udgangspunktet

Inkluderende fællesskaber

Barnet opbygger og styrker sine sociale kompetencer i samspil med andre, når det udforsker fællesskabet. I fællesskabet mærker barnet på egen krop, hvad det betyder at være sammen med andre, og vi mener, det er vigtigt at barnet lærer at tage et socialt ansvar. Forældrenes aktive deltagelse i institutionslivet viser barnet vejen frem mod det inkluderende fællesskab. Gennem sociale og fællesskabsskabende ritualer, f.eks. hvordan man siger velkommen, hvordan forældrene hilser på de andre børn, hvordan man siger fra i en konfliktsituation og ved at tale pænt til og om andre børn og forældre, vil den inkluderende kultur blive synlig.

Børnefællesskaber

Vi ser det som vores opgave at sikre, at børnene bliver styrket i at indgå i forskellige typer af fællesskaber. Børnefællesskaber defineres af børnene selv, inden for de rammer der skabes sammen med de voksne. De voksne danner den trygge base, som giver børnene mod til at bevæge sig ind i fællesskaberne.

Plads til børnenes leg

Leg er den vigtigste aktivitet i vuggestuen. Legen er vigtig for barnet, fordi det gennem legen tilegner sig forståelse af omverdenen, lærer sig selv at kende, lærer de sociale spilleregler, udvikler motoriske færdigheder og udvikler sit sprog.
Intet er mere vigtigt for et barn end det, barnet selv er i gang med at lære. Derfor er vi opmærksomme på, om det i den konkrete situation er nødvendigt og hensigtsmæssigt at afbryde børnene, når de er fordybet i leg.

En forudsætning for, at barnet kan lege, er, at det er trygt og har tillid til de voksne, som er omkring det. Tryghed giver vi først og fremmest ved at blive, hvor barnet er. Ofte er det nok, at børnene får øjenkontakt med den voksne. Vi er meget opmærksomme på, at de aktiviteter, vi tilbyder børnene, er på deres niveau og i deres tempo, men også er udfordrende for børnene. 

Anerkendende og nærværende voksne

En vigtig forudsætning for, at barnet kan lære og udvikle sig, er, at det møder anerkendende og nærværende voksne, som skaber trygge og rolige rammer, hvor barnet får mulighed for at fordybe sig. Barnet lærer gennem imitation af både børn og voksne. Derfor er vi som voksne bevidste om det særlige ansvar, vi har, når vi taler til hinanden, og når vi samarbejder, og at vi er rollemodeller for børnene. De påvirkninger og signaler, vi sender børnene, er afgørende for barnets opfattelse af sig selv og af omverdenen. Derfor arbejder vi også med refleksion over egne handlinger og signaler.

Vi arbejder ud fra dagtilbuddets 'Pædagogiske læreplan', som du kan du hente her.

Læs mere om dit barns udvikling og trivsel under dagtilbuddets fællesside.