Skattekisten er en kommunal institution i Aarhus Kommune, og de tre kerneværdier i Børn og Unge politikken Troværdighed, Respekt og Engagement er vores pædagogiske fundament i både tale og handling. Vores pædagogiske handlinger tager udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, som billedligt talt er den paraply, dagligdagen planlægges og struktureres ud fra.

Skattekisten er en aldersintegreret institution (vuggestue og børnehave), som ligger i centrum af Aarhus, en del af Midtbyens Dagtilbud. Skattekisten er et trygt, varmt og rart sted at være, for både børn, forældre og personale. Her er det vigtigt at blive til nogen, før man kan blive til noget. At skabe tryghed er vores vigtigste kerneopgave - og vi gør alt for, at alle bliver set, hørt og mødt, som dem de er.

Personalegruppen er stabil og opleves af forældrene som ”sjove, livlige, omsorgsfulde, nærværende og kærlige”. Der er en god stemning i huset, og en fin grad af rummelighed over for de forskellige behov børn har.

Lang, sund historie

Skattekisten har i mere end 30 år dannet ramme for mange både små og store guldklumper. Alle sætter vi spor, hvor vi er – både på kort og langt sigt. I Skattekisten lægger vi vægt på historierne, vi kender og traditionerne vi holder i hævd, men er samtidig aldrig bange for at finde nye veje at gå eller justere vores traditioner ind, så de giver mening i nuet.

Læs mere om at være barn og forældre hos os i dagtilbuddets folder 

Read "Worth knowing beeing a child or an adult in Midtbyens Dagtilbud"

I Skattekisten ser vi det som en fordel at være en mindre institution, hvor vi kender alle og leger på kryds og tværs af stuerne. Vi hylder mangfoldigheden, og selvom alle er tilknyttet deres eget stueteam, så er personalet også et samlet team, som støtter, bruger og vejleder hinanden både stort og småt

Vi kender alle hinanden

Skattekisten har inddelt børnene i fire aldersintegrerede grupper.

Grupperne danner basen for barnet og fungerer som børnenes stuer. Hver stue har tilknyttet et team af voksne, et godt miks af pædagoger, pædagogmedhjælpere, mænd, kvinder og en aldersspredning fra 19-61 år.

Vi ser det som en fordel at være en mindre institution, hvor vi kender alle og leger på kryds og tværs af stuerne. Skattekistens midte er vores fællesrum, hvor vi mødes på kryds og tværs af alder og stuer. Her synger vi julesange, holder løvfaldsfest, bygger huler, åbner om morgenen og samler os inden afgang på ture ud i verden uden for Skattekistens gule vægge.

Små og store rum

Hver af de fire stuer har et stort grupperum og et mindre i forlængelse af det store. Legetøj, kreative materialer, bøger, vægge og hylder bærer præg af det børneliv, der leves på stuen. Børnenes kreative udtryk præger udsmykningen, og legetøjet afspejler den relevante alder hos børnene. 

Ud over grupperum, fællesrum og køkken har vi også et par små møderum, en personalestue og en kælder, som vi bruger til aktiviteter og leg med børnene.

Vores grønne legeplads

Selvom vi er en midtby institution er vi heldige at have en skøn og grøn legeplads, som vi bruger hver dag, gerne så meget som muligt! På legepladsen er der højt til loftet, plads til både små og store armbevægelser, og der er masser af muligheder for at skabe små rum, som børn og voksne kan være sammen i. Børnene kan gynge, rutsche, grave, finde regnorme og biller, lave suppe i vores skønne bålhus, og der kan løbes og cykles om kap rundt om vores store sandkasse.

Vi betragter legepladsen som et ekstra pædagogisk læringsrum i Skattekisten. I de mørke måneder sætter vi lyskæder op, så vi fortsat kan bruge vores skønne legeplads hele dagen.

Legepladsen ligger trygt imellem etagebyggeri, men vi har både høje træer, højt græs, sommerfuglebuske og masser af gode gemmesteder. En skøn oase midt i byen, som giver os masser af muligheder for et aktivt udeliv, på trods af vores placering. Skattekistens børn får jord under neglene, græs på knæene og bliver ofte godt beskidte.

Dagene i Skattekisten er forskellige og tager udgangspunkt i, hvor mange børn og voksne vi er. Strukturen på dagen er forudsigelig og genkendelig - i en overordnet daglig rytme, som matcher børnegruppen. Vi har et fint miks af både spontane og planlagte aktiviteter, men allermest tid prioriteres til børnenes frie leg. Her kan barnet øve sig, prøve af, lære af andre, være en del af noget og opleve sig værdifuld

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har en tryg og god hverdag

Hverdagen i Skattekisten

Prioriteten i Skattekisten er, at der er meget tid til børnenes frie leg. Her kan barnet øve sig, prøve af, lære af andre, være en del af noget og opleve sig værdifuld. Den frie leg ses, støttes og guides altid af personalet, alt efter barnets udviklingstrin og børnegruppens behov for enten tæt guidning eller hjælp på afstand.

I Skattekisten har vi både vuggestuebørn og børnehavebørn, så hverdagene er lidt forskellige, alt efter om man går i vuggestue eller børnehave. Vi er ét hus, men selvom børnene går på deres stuer, så mødes vi gerne på kryds og tværs af både stuer, alder og køn - selvfølgelig altid med forståelse for det enkeltes barns forudsætninger og behov.

Vi sørger for, at rammerne om børnenes deltagelsesmuligheder er så vide som muligt.

Dagens aktiviteter

Kl. 6.30     
Skattekisten låser dørene op. Vi låser igen kl. 17 (fredag kl. 16.30)
De første børn modtager vi i fællesrummet

Kl. 7.30     
Fordeler børn og voksne sig på deres stuer

Vuggestuegrupperne

8.30-9.00
Vuggestuebørnene mødes til samling, hvor særligt sang, sprog, tur-tagning og fællesskab er på dagsordenen og afsluttes med frugt og brød.

Efter samling deles børnene ofte i mindre grupper, hvor de sammen med en eller to personaler deltager i planlagte aktiviteter. Det kan være at komme på legepladsen, at lave noget kreativt, at komme på tur i lokalområdet eller at lege på stuen med en lille gruppe børn.

10.30-11     
Vuggestuebørnene spiser frokost fra Lonnies køkken

De fleste børn puttes til middagslur. Når børnene vågner og er klar til eftermiddagen, spiser de deres medbragte madpakker og slutter dagen på legepladsen med tid til leg, mudderkager, scooter-ræs og farvelkram.

Børnehavegrupperne

Kl. ca. 9         
Børnehavestuerne starter de planlagte aktiviteter

Aktiviteterne kan være meget alsidige, tager hele tiden udgangspunkt i børnegruppens mange behov og aktuelle tematikker, f.eks. årstiderne, venskaber og omverdensforståelse.
Alt udfordres med alle mulige forskellige tilgange, kreativt, kropsligt, digitalt osv. Børnehavebørn øver sig rigtig meget på det at være en del af en flok, en del af en gruppe. Aftaler for legen, hvem er hvem, hvem bestemmer, hvem finder på, og hvem skal lege med hvem og hvad. Børnene bruger rigtig meget energi på at lære, prøve og forstå - både egne og andres intentioner. Derfor er rammerne om aktiviteter i børnehaven altid båret af, at nogen gør noget sammen for dermed at skabe den bedst mulige ramme for det allerbedste læringsrum for både det enkelte barn, den lille gruppe og hele børneflokken. At have værdi for nogen, føle sig ønsket og valgt til, er essentiel læring.

kl. 10.30   
Børnehavebørnene mødes til samling, som kan være afslapning, teater, sang, fortælling, yoga, lydbog og meget andet

Kl. 11       
Børnehavebørnene spiser ”Lonnie-mad”

Efter frokost skal børnene på legepladsen, og her bruger de resten af dagen på leg, sjov og samvær. Ved 14-tiden spises de medbragte madpakker, gerne udenfor, men vi kan også spise madpakkerne inde, hvis fingrene er for kolde til at holde fast om maden.

Sidst på eftermiddagen samles alle børn og voksne på legepladsen på tværs af stuerne, så vi slutter dagen sammen for de sidste børn og voksne.

Leg og samarbejde på tværs

Børnehavestuerne arbejder meget på tværs af stuerne, og både børn og voksne er gode til at finde sammen om både leg og aktiviteter på tværs af stuerne. F.eks. er fredagene altid sammen, de laver ofte suppe på bålet, nogle børn deltager i fremstillingen, andre er optaget af at være på skattejagt på legepladsen. Når suppen er spist, er der fredagsdisko på legepladsen - med ønsker fra både børn og voksne.

Storebørnsgruppen

En gang om ugen samles de ældste børnehavebørn i 'Storbørnsgruppen'. Her er særligt fokus på det, at børnene skal have tilegnet sig viden og færdigheder til næste skridt i livet – skolelivet. Hver stue har en fast tur-dag om ugen, hvor de går afsted med hele flokken.

Den pædagogiske læreplan er desuden udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan hente den her og få meget mere at vide.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost, som bliver lavet af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Vi sikrer sund, nærende og alsidig kost - og i Skattelisten er vi stolte af, at vores køkken har det økologiske guldmærke, hvilket betyder at den mad, vi serverer, er 95% økologisk

Vi laver selv maden i Skattekisten

”Hvis du er kræsen, så skal du bare spise Lonnies mad, for det kan alle børn lide”
Citat 5-årigt barn

Skattekisten har eget produktionskøkken, hvorfra Lonnie hver dag serverer et lækkert frokostmåltid. Vi nyder at både duft, smag og højt humør hver dag spreder sig fra Skattekistens køkken, og mange børn spørger dagligt til menuen fra ”Lonnie-mad”. 

Skattekistens måltider betragtes som 'pædagogiske måltider', og personalet arbejder meget bevidst med børnenes lyst og mod på at smage på nyt, ukendt og velkendt fra køkkenet.

Maden præsenteres, og samtidig arbejder vi også med alt det andet, børn kan lære om måltidet: At styre sit bestik, at indgå i dialog med dem, man spiser med, at snakke om maden; hvordan den smager, hvor den kommer fra, og hvordan den laves.

Vuggestuebørnene får også et formiddagsmåltid med hjemmebagte boller og lidt frugt, inden de går i gang med formiddagens aktiviteter. Nogle gange pakkes brødet og frugten i en lille pose og spises på en tur i området, andre gange spises den på legepladsen, men også barnets stue danner rammen om formiddagens måltid for vuggestuebørnene.

Madpakke om eftermiddagen

Alle børn har egen madpakke med til eftermiddagen. Børnehavebørnene spiser oftest på legepladsen, vuggestuebørnene spiser sammen på deres stuer.

Vi er rigtig glade for vores eftermiddagsmadpakker, fordi de giver fleksibilitet:

  • Vi kan planlægge en tur og spise madpakkerne om formiddagen og gemme ”Lonnie-mad” til om eftermiddagen
  • Vuggestuebarnet kan spise, når det vågner fra sin middagslur
  • Det er nemmere for alle at spise madpakken siddende på græsset på legepladsen fremfor at skulle håndtere bestik og varm mad, mens balancen skal holdes på en træstub

Lidt knækbrød og et æble er der altid på hylderne i Lonnies køkken – så de børn, der er allersidst på dagen, kan få sig en sen eftermiddagssnack. 

Sukker med omtanke

I Skattekisten begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Idéer og inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning.

Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her:

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

 

Vores samarbejde med forældrene er en kerneværdi for os. Personale og forældre skaber sammen den bedst mulige ramme for, at det enkelte barn trives og udvikler sig bedst muligt. Forældrene oplever, at ”det er et meget fleksibelt personale, som lytter til det enkelte barn, og hvor det står”. En god dialog og kommunikation mellem forældre, personale og ledelse er essentiel for et godt børneliv i Skattekisten, både for det enkelte barn og for hele børnegruppen

I Skattekisten

  • arbejder vi løbende med vores mange kommunikationsmuligheder
  • ønsker vi, at samarbejdet opleves båret af respekt for den enkelte med fokus på det fællesskab, som barnet indgår i hver dag i Skattekisten
  • ønsker vi at være nærværende ved både aflevering og afhentning
  • vil vi gerne vide, hvad der er på spil i den enkelte familie, så vi bedst muligt støtter op
  • sørger vi for tekst og billeder af børnenes dagligdag via vores digitale medier
  • kan I altid fange os på telefon eller sms
  • er holdningen, at vi skal og kan snakke om det hele, både det der går godt, det der undrer og det der udfordrer. Det gælder begge veje - for det, vi ikke taler om, kan vi ikke gøre noget ved, så derfor er ærlighed, autencitet, troværdighed, respekt og oprigtighed grundsten i vores forældresamarbejde.

I løbet af barnets tid i Skattekisten inviterer vi til forældre-samtaler, hvor vi med udgangspunkt i et udviklingsmateriale har dialoger om det enkelte barns muligheder, udfordringer og potentialer. Det er barnets stuepersonale, som inviterer til mødet. Vi holder desuden forældremøder, hvor vi inviterer forældrene til et oplæg, fællesspisning eller en sommerfest.

Det er vigtigt for Skattekisten, at også forældrestemmen kommer til udtryk, derfor opfordres forældrene altid til at byde ind, med stort og småt, ris og ros. Døren til lederens kontor er altid åben, næsten da.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Læs mere om arbejdet i Skattekistens forældreråd og bestyrelsesarbejdet i dagtilbuddet. 

Barnets egen skattekiste

Alle børn i Skattekisten får deres egen lille kuffert, når de  starter. Deri samler børnene en masse i løbet af tiden i Skattekisten: en biografbillet, en flot sten fra en strandtur, en sød påskekylling, barnet har lavet, pailletter gravet op i sandkassen fra en skattejagt, og måske et særligt vigtigt billede af en ven, som er flyttet fra byen. På barnets sidste dag får det sin kuffert med sig, og dermed også en lille flig af det liv, barnet havde som guldklump i Skattekisten.

Vi møder barnet, hvor det er

Det enkelte barn mødes, ses, støttes og udfordres der hvor det er. Forældre og personale har en løbende dialog om barnets trivsel, udvikling og dannelse. I Skattekisten indgår barnet i et samspil med både jævnaldrende, yngre og ældre børn, og personalets kerneopgave er at skabe tryghed for barnet, så det kan udvikle sig bedst muligt i samspil med de andre børn. Personalet støtter, guider, viser, handler, planlægger og investerer dagligt i at skabe de bedst mulige læringsrum for alle børnene. Børn ser, lærer, lytter, iagttager, prøver, smager, kopierer og efteraber det de oplever, hos sig selv, hos deres venner, deres familie og deres omgivelser. Pædagogerne orienterer sig hele tiden ind i den aktuelle børnegruppe og der anvendes forskellige pædagogiske redskaber, til at skabe netop den ramme, som er bedst i nuet. For barnet og den sammenhæng det indgår i.

Personlighed og fællesskab

Børn er forskellige, har forskellige livsvilkår og personligheder. I Skattekisten hylder vi mangfoldigheden og forskelligheden, men båret ind i fællesskabets værdier. Ethvert barn skal vokse sig til at blive lige netop den bedst mulige udgave af sig selv, finde sin egen indre styrke, finde modet til at øve sig på det svære og mærke værdien i at være en del af et fællesskab, som en af guldklumperne i Skattekisten. Skattekistens guldklumper får slebet både hjørner og kanter, så de shiner allermest, når livet som guldklump i Skattekisten er forbi, og næste skridt i livet står for døren.  

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.