Vuggestuen Storkereden ligger i den nordlige del af dagtilbuddet, på kanten til Trøjborg. Vi har et velindrettet hus, og en stor grøn legeplads.

Storkereden er normeret til 52 vuggestuebørn, som er fordelt på 4 stuer. Ud over den pædagogiske leder er der ansat 8 pædagoger, 7 pædagogmedhjælpere, 1 lønnet pædagogstuderende og 1 køkkendame.

Storkereden ligger i et fredeligt område - lige i udkanten af midtbyen.

Storkereden holder til i et dejligt funktionelt hus med 4 grupperum, et fællesrum og med en stor grøn legeplads. Ved vores indgang har vi masser af p-plads både til bil, cykel og klapvogn.

Vi har 12 børn på hver stue, med blandet alder mellem 0 og 3 år i alle grupper.

Hverdagen i Storkereden er en skøn blanding af planlagte aktiviteter og spontane lege. Hver dag er alle børn ude - uanset vejr og vind, en berigelse for de små, som bliver trygge ved at begå sig og udforske alt det, der findes udenfor.

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har et tryg og god hverdag.

Hverdagen i Storkereden

I Storkereden er vi 4 medarbejdere i hver børnegruppe (2 pædagoger og 2 medhjælpere pr. stue). Medarbejderne har skiftende arbejdstider og arbejder tæt sammen, især i dagens ydertimer.

Fra kl. 8: Der er mødt personale fra alle stuer, og her er børnene for det meste sammen med deres egen stue.

Efter kl. 16: Vi er samlet på tværs af grupperne indtil lukketid.

Vi bruger vores udeareal hver dag. Vi lægger vægt på, at børnene lærer at færdes ude i alle årstider og finder stor inspiration i, hvordan uderummet kan være et berigende læringsmiljø for alle børn og på forskellige niveauer.

Spontant og planlagt

Dagen er en vekslen mellem planlagte aktiviteter, de faste måltider og de spontane lege, som børnene er optaget af lige nu. De planlagte aktiviteter foregår typisk om formiddagen, enten stuevis eller med små grupper på tværs af stuerne.

På tværs af stuerne har vi en tradition for ”musik-hold” for de mellemstore børn, og vi har ”storebørnsgruppe”, som er et længerevarende forløb for de ældste børn.

Den pædagogiske læreplan er desuden udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan hente den her og få meget mere at vide.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener, så vi med garanti kan sikre, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk.

Vi laver selv maden i Storkereden

I Vuggestuen Storkereden kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores dejlige køkken. Vi er vilde med Karins mad, om det er nye smage eller ”gamle kendinge”. I køkkenet kan vi også hente formiddagssnack, hvis nogle har brug for et mellemmåltid inden frokosten. 

Vi har en tradition for ”fælles forældrebrødordning”. Som et alternativ til dagligt at have en eftermiddagsmadpakke med, har vi en forældrestyret brødordning, hvor forældrene via et et kalendersystem aftaler, hvem der har brød med til eftermiddagsmåltidet.

Inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning.

Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Storkereden begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her:

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 

Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

I Storkereden er vægter vi forældresamarbejdet højt. For at det enkelte barn kan trives, udvikle sig og lære, er det altafgørende, at vi - forældre og barnets tætte pædagoger - har en god dialog gennem hele vuggestuetiden, så vi sammen kan understøtte barnet, hvor det er lige nu.

Vi lægger vægt på et åbent og ærligt samarbejde med forældregruppen, og vi prioriterer den daglige snak, når børnene kommer og går. Vi finder det vigtigt med en løbende dialog om barnets udvikling. Hvad kan barnet lige nu, og hvad er næste step?

Når et barn begynder i Storkereden, inviterer vi til et møde mellem forældre og en pædagog fra stuen. Her er der mulighed - ud fra fælles dagsorden - at forældrene kan fortælle om deres barn, og vi kan aftale, hvordan indkøringen skal være.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Læs her, hvad forældrerådene og dagtilbuddets bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med. 

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Du kan læs om, hvordan vi arbejder med dit barns udvikling og trivsel under dagtilbuddets fællesside.