Vuggestuen Graven ligger i hjertet af Aarhus. Hos os lægger vi vægt på at have et personale med en høj faglighed. En faglighed, der udfoldes hver dag gennem nærhed, tryghed, engagement, tillid, dialog og plads til forskellighed. Det er vigtigt for os, at alle, børn som voksne, bliver set for hvem de er og ikke hvad de kan.

Vi ser børnene ud fra et helhedssyn, hvor tryghed, glæde, gode venner og nærværende voksne er vejen til læring og udvikling. Vi har et særligt fokus på barnets sansemotoriske udvikling, fordi vi mener, at kroppen har en stor betydning for, hvordan vi lærer at mestre livet. Så bøvler man lidt med sansemotorikken, kan udviklingen og mestringen på flere områder blive lidt sværere for os mennesker.

Gode overgange

For os i Graven er det vigtigt

 • med et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde, og at både børn og forældre oplever overgangen mellem hjem og vuggestue god og tryg.
  Vi tager udgangspunkt i forældreperspektivet og er meget bevidste om, at det kun er i samarbejdet mellem forældre og personalet, at vi lykkes med at skabe en god og udviklende hverdag for barnet
 • at børnene møder kendte og trygge rammer, hvor der er plads til lave en tilpas udfordrende og sjov hverdag
 • at alle kender alle i hele huset
 • at få skabt plads og se styrken i, at vi alle er forskellig som individer
 • at alle børn oplever sig selv som en del af fællesskabet og gerne, som minimum, har én bedste ven, inden de skal videre til børnehaven.

Vi er gode til

 • at se det enkle barn og understøtte dets udvikling
 • at skabe en hyggelig, tryg og varm hverdag for alle i huset
 • at grine sammen og være et hus, hvor alle kan lide at komme
 • at tilrettelægge hverdagen ud fra den aktuelle børnegruppe og de behov, den har.

Et trygt valg

Grundene til at vælge os er mange, men én primær kan være det, at vi er et lille hus, som ligger i rolige og trygge omgivelser, hvor alle børn og voksne kender hinanden.

En anden grund kan være vores høje faglighed og en personalegruppe med stor spredning i både alder og erfaring. En erfaring vi sætter i spil gennem samarbejde, kendskab til hinanden, sparring og plads til udfoldelse inden for det, medarbejderen kan lide at arbejde med.

Du kan læse vores velkomstfolder her

Vuggestuen Graven bor i et dejligt hus med åbne og lyse lokaler - omkranset af en hyggelig have med en skøn og udfordrende legeplads. Her er plads til at lege og udfolde sig motorisk ude og inde - et perfekt match af huset i byen med natur, hav og skov i gåafstand

Vuggestuen Graven er en by-institution, der ligger centralt. Vi er 36 børn, 6 pædagoger, 3 medhjælpere, 1 studerende, 1 madmor og 1 pædagogisk leder.

Vores nære omgivelser er havnen, strøget og miljøet omkring Aarhus Å, Ø-gaderne og Øst Boulevarden. Vi bruger ofte bymiljøet til små gåture om formiddagen, hvor vi nyder byens rolige puls, mens den vågner. Vi tager også på lidt længere ture på vores elcykler, som f.eks. en tur til Brabrand Sø for at se på dyrelivet.

Dejlig lukket legeplads

Vores legeplads har karakter af en hyggelig have. Her har vi et større sandareal og en lille græsplæne med en bakketop, hvor den ene skråning er ”tæt skov”. Derudover har vi et større fliseareal, hvor det er muligt at få fart på scooteren og cyklen; en gynge, der ”flyver børnene op til solen”, en dobbelt rutsjebane, som kan bruges med vennerne, en klatretrappe, der udfordrer kroppen.

Om sommeren har vi solbærbuskene fyldt med bær, krydderurter og blomster i højbedene – og jorden bliver endevendt i søgen efter små dyr.

Hyggelige stuer med muligheder

Vores dejlige hus har meget åbne og lyse lokaler, hvor vores 3 grupper, Solen, Månen og Jorden holder til. I vores lille motorikrum, Raketten, kan alle komme og boltre sig fysisk eller have fællesskab omkring musikken, sammen med vores musikpædagog.

Vi har god plads til at opdele børnene i mindre gruppe og har indrettet os, så vi kan arbejde med børnenes sansemotorisk ved f.eks. at have flere  gynger af forskellig slags, fodbade på alle stuerne, massagebolde i alle størrelser, børneyoga-stunder og meget, meget mere.

I Vuggestuen Graven har vi mulighed for at skabe en "hjemlig" hverdag med ro og fokus på det enkelte barns behov. Som lille hus kan vi løbende justere hverdagen og hjælpe hinanden på tværs, så de pædagogiske aktiviteter og praktiske opgaver går hånd i hånd

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har et tryg og god hverdag

Hverdagen i Graven

Som pædagoger er vi "arkitekter" i opbygningen af en fælles pædagogisk hverdag.
Vi justerer os løbende i forhold til hinanden og de opgaver, der skal løses.

 • Dagen starter stille og roligt. Enkle børn møder ind og får lidt morgenmad - og mellem kl. 7 og 9 møder børnene, får sagt farvel til far eller mor, og små aktiviteter begynder
 • Kl. 9 er der samling på stuerne, hvor vi synger velkommen-sangen, og børnene vælger sange, de gerne vil synge. Derefter får vi lidt frugt og brød
 • Børnene bliver delt i mindre grupper og laver forskellige ting, indtil de skal spise frokost.
  Vi er meget uden for, så det er ofte ting, vi laver på legepladsen eller ude af huset
 • Efter frokost begynder de første børn at komme ud at sove, imens de andre leger på stuen
 • Kl. 12 sover de fleste børn et par timer, mere eller mindre og de voksne afvikler pause imens de børn, som ikke sover mere eller som sover to gange, leger sammen på en af stuerne
 • Kl. 13.30 spiser vi eftermiddagsmad, og børnene er så småt ved at komme op
 • Vi går igen på legepladsen og leger mere på tværs af huset, indtil far eller mor kommer og henter løbende om eftermiddagen

Den pædagogiske læreplan er desuden udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan læse den pædagogiske læreplan her.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Det sikrer, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk

Vi laver selv maden i Graven

I Vuggestuen Graven kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores dejlige køkken. Vi serverer varmt mad 4 dage om ugen: Grød, suppe, fiske,- kød og vegetarretter. 

Gravens forældre har vedtaget at have en forældrebetalt eftermiddagsmadordning, så for 167 kr. om md. får børnene serveret rugbrød eller boller med pålæg og grønt. Det er alt sammen lavet fra bunden af vores madmor, Gitte.

Inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning. Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Vuggestuen Graven begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her

  

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 
Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

Et tæt, trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og Vuggestuen Gravens medarbejdere er afgørende for, at barnet kan trives og udvikle sig i vuggestue-tiden. Vi værdsætter derfor at have et gensidigt kendskab til hinanden og betragter forældre som ligeværdige "samarbejdspartnere" - og dem, der kender deres barn bedst

Tillid skaber samarbejde

Det er vores ønske at bidrage med rammer og en pædagogik, der sikrer, at børnene får de bedste betingelser for nogle trygge og udviklende år i vuggestuen. Udgangspunktet for, at det kan lykkes, er, at man som forældre får tillid til os som omsorgsgivere og udviklingsstøtter. For at opbygge den tillid er det nødvendigt med et godt og gensidigt kendskab til hinanden, og at vi betragter hinanden som ligeværdige samarbejdspartnere.

Vi vil derfor gerne have et til et tæt, trygt og tillidsfuldt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel, hvor pædagoger og forældre hver især deltager med deres forskellige vinkler i samarbejdet.

Vi bidrager med en professionel viden og erfaring, og forældrene har den vigtige og specifikke viden om netop deres barn og familie. Begge aspekter udgør en stor del af det fundament, der skal være med til at sikre et godt børneliv i vuggestuen.

Du kan læse vores velkomstfolder til forældre her.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

I Vuggestuen Graven ser vi det lille barn som et helt menneske, hvor samspillet mellem krop, hjerne og omverden er afgørende for barnets udvikling. Vi stimulerer alle barnets sanser - og tager udgangspunkt i barnet, lige hvor det er - med øje for dets trivsel og læring

Barnet - det hele menneske

Vi har et holistisk syn på den menneskelige udvikling, hvor kognition og læring forstås som noget, der sker i et samspil mellem krop, hjerne og omverden. Derfor er børn både noget i kraft af, hvem de er (hjerne), hvor de er (omverden), og hvad de kan (krop).
Vi mennesker forstår ikke bare verden gennem processer, der sker i vores pandelapper, men i lige så høj grad også gennem vores sansehjerne (hjernestammen), hvor vi sanser vores omgivelser – lytte, dufte, smage, mærke, se – ved at bevæge os og bruge vores kroppe og ved at få reaktioner fra andre mennesker omkring os.

Læringen sker i interaktionen mellem krop, sanser, hjerne og omgivelser. Der kan være forskel på, hvad der fylder for barnet i forskellige stadier af livet. Det lille barn er først og fremmest til stede i kroppen – og forstår verden gennem den. Det kalder på, at vi som voksne er opmærksom på, at bringe kroppen i spil; det gælder både børnenes og vores egen krop.

Læs mere om dit barns udvikling og trivsel under dagtilbuddets fællesside.