Nørrestenbro er et velfungerende hus med dygtige medarbejdere med alsidige kompetencer. Vi har en stærk kultur i forhold til traditioner, måden vi er sammen på og forældreinddragelse. Samtidig er vi udviklingsorienterede og nysgerrige efter, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer og læringsmiljøer.

Vi har plads til 90 børn, som er fordelt i 2 vuggestuegrupper, Solen og Månen - 2 børnehavegrupper, Galaksen og Raketten og storbørnsgruppen Skoven, som holder til i Lisbjergskoven.

Vi er 11 pædagoger, 5 medhjælpere, 1 pædagogstuderende, 1 køkkendame og en pædagogisk leder.

Nørrestenbro

 • er fra 1985, har gennem tiden gennemgået en renovering og fået tilknyttet en skovbørnehavegruppe
 • har 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Alle børn i Nørrestenbro drager nytte af den centrale placering i Aarhus, hvor vi gerne benytter os af naturens og byens kulturelle tilbud, både ved at tage ud at udforske på gåben, i klapvogne, i dagtilbuddets ladcykler og på kortere busture.    
I 5-årsalderen bliver alle børn i Nørrestenbro 'skovbørn', hvilket børnene tydeligt viser er noget ganske særligt. Den ældste gruppe af børnehavebørn kører hver dag med bus til Lisbjergskoven, hvor de udforsker naturen.

Du kan læse mere i vores "Velkommen i vuggestuen" her

Du kan læse mere i vores "Velkommen i børnehaven" her

Nørrestenbro er et dejligt, lyst hus med en skøn legeplads og højt til himlen - både ude og inde. 5 af vores grupper holder til på Nørrebro, imens vores store før-skolebørn hver dag tager til Lisbjergskoven som en skovbørnehave-gruppe

I husets ene ende er de to vuggestuegrupper samlet, og i den anden ende er børnehavegrupperne.

Centralt i Nørrestenbro ligger vores fællesrum, køkken og kontor. I kælderen har vi et dejlig stort aktivitetsrum. Derudover har vi en skøn, stor legeplads med mange kringel-kroge, som børnene elsker at udforske og lege på. 

Skovbørnehave

Skovbørnehavegruppen (de ældste børn) hører til i Lisbjergskoven, hvor Kærnehuset udgør gruppens base. Kærnehuset ligger i et idyllisk område ved en sø og består af to mindre hytter og et bålsted.

I Nørrestenbro har vi ikke en stram struktur lagt ned over hverdagen. Vi har et ønske om at følge “børnenes spor” og har en holdning om, at de ting, som børnene selv er medskabere af eller selv tager initiativ til, skaber den største begejstring og energi

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har et tryg og god hverdag

Hverdagen i Nørrestenbro

I Nørrestenbro er kun få ting i perioder skemalagte, f.eks. båldag, tur til springhallen og yoga, men oftest bliver dagene tilrettelagt fra dag til dag eller på selve dagen.
Vi har et ønske om at følge “børnenes spor” og har en holdning om, at de ting, som børnene selv er medskabere af eller selv tager initiativ til, skaber den største begejstring og energi.  

Samling - efter behov

Samling er kun rutine i vuggestuen. Med mindre der er fødselsdag i børnehaven, afslutning eller nissesamling til jul, så vurderer vi fra dag til dag, om samling giver pædagogisk mening.
På dage, hvor børnene er i fuld gang med leg, kan det virke forstyrrende pludselig at kalde til samling. Omvendt kan der også være dage, hvor børnene har svært ved at ’finde’ hinanden og den gode leg. På de dage kan det være rart med en pause og fælles opmærksomhed. Samlingen er for os en øvelse i at indgå i forpligtende fællesskaber, hvor man viser respekt for hinandens fortællinger, kan behovsudsætte og give plads til forskellighed. Det er også øvelse i at vente på tur, række hånden op og være opmærksom på det, der bliver fortalt.

Dagens aktiviteter

Kl. 6.30 Åbner institutionen. Der serveres morgenmad i tidsrummet 6.45-7.45

Kl. 8.30 Fordeler vi os ud på de forskellige stuer, fællesrummene og/eller på legepladsen

Kl. 9.00 Kører skovbussen til Lisbjergskoven

Kl. 9.00 Spiser og holder vuggetuegrupperne samling og spiser frugt,
             Børnehavegrupperne holder samling ved særlige anledninger

Kl.11.00 Spiser vi middagsmad

11.30-14 Sover vuggestuebørn og enkelte børnehavebørn middagssøvn    

Kl. 14.00 Spiser vi madpakker

Kl. 16      Lukker stuerne, og alle børn og voksne er sammen enten ude eller inde

Kl. 17      Lukker Nørrestenbro (fredag kl. 16.30)

Hverdagen i Skoven

Skovbørnene er først og sidst på dagen en del af den øvrige institution. Det betyder i praksis, at børnene afleveres og hentes i Nørrestenbro.

Formiddagen i Skoven er præget af mange praktiske gøremål. Børnene bliver naturligt opdelt i mindre grupper, som eksempelvis:  

 • Hjælper med at forberede maden
 • Genoptager en leg fra dagen før
 • Går på en opdagelsestur ud i skoven med en voksen

Du kan læse mere i vores "Velkommen i vuggestuen" her

Du kan læse mere i vores "Velkommen i børnehaven" her

Den pædagogiske læreplan er desuden udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan hente den her og få meget mere at vide.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet fra bunden af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Det er med til at sikre, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk

Vi laver selv maden i Nørrestenbro

Om formiddagen spiser vi lille måltid, som er tilberedt i vores dejlige køkken - ligesom man omkring spisetid igen kan opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores køkken, hvor Lena, vores køkkendame, sørger for frokosten.
Om eftermiddagen spiser børnene madpakker, som de har med hjemmefra.

Vi ser spisesituationerne som en fælles aktivitet, der rækker længere ud end det blot at få noget at spise. Det er et tidspunkt, hvor der er ro. Vi ser hinanden, øver samtale, venter på tur, kravler selv op og ned af den høje stol. Øver brug af ske, gaffel og endda kniv. Vi lugter, ser, smager maden. Øser op, hælder op, drikker selv osv. Lærer en venlig kultur omkring maden. Og de voksne undgår bydeform – både i det verbale og i det kropslige sprog.

Frokost i Skoven

Skovbørnehavegruppen er som resten af Nørrestenbro en del af kostordningen, så de bringer dagligt selv frokosten med i skoven. Nogle dage tilbereder skovbørnehavegruppen selv mad over bål eller i pizzabageovnen - og skovens spisekammer inddrages ofte i madlavningen 

Idéer og inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning.

Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Nørrestenbro begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul.

Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her.

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 

Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

 

Det er vigtigt for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, at vi - forældre og personale i Nørrestenbro - samarbejder og er i tæt dialog om stort og småt. Vi gør derfor meget ud af at inddrage vores forældre og sørge for, at vi er enige om, hvad der er bedst for det enkelte barn

I Nørrestenbro vægter vi i høj grad forældreinddragelse. Vi vil gøre vores bedste for at give jer og jeres barn en glad og lærerig tid i Nørrestenbro, og vi finder det vigtigt:

 • At vi har respektfuld dialog med hinanden.
 • At I som forældre føler jer velkomne og har tillid til os
 • At vi sammen gradvist arbejder mod at modne jeres barn til at kunne klare flere ting selv. Eksempelvis at tage tøj af/på, at spise selv, selv sætte madpakken i køleskabet, vaske hænder osv.
 • At vi i fællesskab har et ansvar for barnets udvikling og derfor informerer hinanden om vigtige hændelser/oplevelser i Nørrestenbro eller hjemme, hvis de har indvirkning på jeres barn

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad forældrerådet i Nørrestenbro og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel

I Nørrestenbro

 • har vi opmærksomhed på det enkelte barns trivsel og udvikling - og den børnekultur, dit barn er en del af 
 • vil dit barn møde anerkendende, tydelige og nærværende omsorgspersoner, som guider og støtter børnene i at indgå socialt samspil og aktiviteter

 • er vi nysgerrige og undersøgende på de intentioner, der ligger bag det enkelte barns adfærd, og vi støtter barnet i at tilegne sig nye handlemuligheder

 • har vi respekt for børnenes egen kultur, og vi sætter legen i højsæde.

Legen

Børn lærer bedst gennem udforskning, leg og samspil. Og legen har en vigtig betydning for børnenes fantasi, kreativitet, nysgerrighed, sprog, sociale evner og lysten til at lære nyt. Når børn er gode til at lege, udvikler de evner og redskaber til selvorganisering.
Leg handler om at give plads til børnenes skaberkraft, deres fantasi og kreativitet. Det er samtidig et sted, hvor de øver konfliktløsning og forhandlingsteknikker. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.