Et blomstrende hus

Velkommen til et blomstrende hus med plads til mangfoldighed. Vokseværket er et farverigt hus med ca. 100 børn fordelt på seks stuer - vuggestue og børnehave. 

Vi er fordelt på fire etager, så selvom vi er mange børn og voksne samlet under ét tag, prioriterer vi at fordele os så meget rundt i huset som muligt.

Børnehaven råder over stueetagen og 1. sal, og vuggestuen holder til på 3. sal.
4. sal er indrettet som udendørs soverum til vuggestuen.

Vokseværket er et skønt stort hus - med højt til loftet og gode udearealer. Her er plads til leg og udfoldelse for både de små og store børn - og her er rum til både stille og udfordrende aktiviteter

Vokseværket er et hus i 4 etager (med elevator). Vi er stueopdelt, så vi har mulighed for at lave tætte og nære lege- og læringsrum. Samtidig har vi mulighed for at skabe mere åbne miljøer med vores mange skydedøre og gode gangarealer, som giver børnene mulighed for at lade legen udvikle og brede sig.
Vi ser det som en god udfordring at skabe en sammenhæng i børnenes mulighed for at lege og lære på alle institutionens etager.
Børnene har i høj grad mulighed for at indtage rummene og prøve sig selv af (f.eks. ved kravle på en trip-trap-stol, selv at tage tøj af/på, selv at spise, selv at bestemme, hvor de vil lege etc). Barnets selvhjulpenhed får grundlæggende fokus, så barnet selv er med til at udvikle og forandre dets læringsrum.

Godt læringsmiljø - også ude

Vokseværket har en legeplads, der tilgodeser børnenes muligheder for at bruge kroppen og sanserne på forskellig vis. Vi har ikke opdelt legepladsen med er en særlig zone til vuggestuebørn, men vi prioriterer at lade børnene være totalintegrerede i udearealerne.
Vi har blandt andet:

  • en stor ”fuglerede-gynge”, hvor det både er muligt at snuppe sig en gyngetur alene eller sammen med rigtig mange andre børn
  • en dejlig bålplads, som bliver flittigt brugt af især børnehavegrupperne
  • en mindre fodboldbane, der er omkranset af bander, der både holder bolden inde på banen, og som flittigt benyttes som balancebom
  • et stort areal med faldsand med motorik-bane. Her kan børnene klatre, gå på line og balancere
  • borde og bænke til både børn og voksne, så de kan sidde udenfor og spise etc.

 

Vokseværkets hverdag er præget af masser af aktivitet ude og inde. Vi laver dels ting hjemme, dels ud-af-huset på mange af vores ture. Børnene skal have det sjovt, sammen med hinanden og med de voksne. Det er ét af vores mål i hverdagen

En sjov hverdag

Legen er en vigtig del af det, der skal gøres, når det kommer til at være en del af det, der skal gøres.
Vi ønsker, på alle børn bliver inspireret til ny udvikling, så de efter børnehaven er godt rustede til på fortsætte i skolen med de bedste kompetencer i forhold til læring og udvikling.
Dagene ser forskellige ud, alt efter om vi er vuggestuen eller børnehaven.
Fælles for alle stuer er dog, på dagen er præget af sjov og en god tone.

Struktur i hverdagen

kl. 6.30
Børnehaven og vuggestuen starter dagen sammen.
Indtil kl. 7.30 tilbydes morgenmad til de børn, der ikke har spist hjemmefra. Herefter går børnene ned til sig selv.

Vuggestuen

Kl. 8
Vuggestuebørnene er på deres egne stuer

Kl. 9
I vuggestuen holder hver stue deres egen lille morgensamling. De synger og får sagt hej til hinanden. Børnene får samtidig lidt brød, frugt og vand.
Herefter er der forskellige aktiviteter, nogle ude, andre inde.

Kl. 10.30
Vuggestuen spiser frokost, og børnene puttes til middagssøvn

Kl. 13.30
Vuggestuen spiser eftermiddagsmad.

De børn, der har brug for på sove flere gange og på andre tidspunkter, gør selvfølgelig det.

Børnehaven

I børnehaven er der tre stuer, og fra september indtil sommerferien er de kommende skolebørn i en storbørnsgruppe, som vi kalder Raketterne.
Hver stue har en fast ugedag til at tage på tur. 
I sommerhalvåret tager de madpakker med, og om vinteren kommer de tilbage til børnehaven og spiser frokost.
Ellers foregår der aktiviteter på stuerne om formiddagen. Det kan være alt fra kreative ting, forhindringsbane på gangen og historiefortælling.
Om eftermiddagen er børnehaven på legepladsen, og børnenes eftermiddagsmad foregår i en madcafé i stueetagen.

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver. Læs mere her

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet fra bunden af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Det sikrer, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk

Vi laver selv maden i Vokseværket

I Vokseværket kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad brede sig fra køkkenet på 2. etage, hvor vores køkkenleder, livligt jonglerer med potter og pander.
Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning. Om eftermiddagen spiser børnene deres madpakker, som de har med hjemmefra.
Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Ideer og inspiration på tværs

De 9 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Sukker med omtanke

I Vokseværket begrænser vi brugen af sukker og bruger det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores smiley fra Fødevarekontrollen her:

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

I Vokseværket har vi stort fokus på samarbejdet med forældrene. Vi ved, at når vores samarbejde fungerer godt, vil det indvirke positivt på barnets trivsel og udvikling - og har vi en god dialog, kan vi klare det sammen - også hvis der kommer udfordringer

Fokus på samarbejdet

Et godt forældresamarbejde er i høj grad vigtigt for, at barnet får et godt institutionsliv. Vi prioriterer derfor fra begyndelsen at få etableret et godt forhold til det nye barns forældre.
Ved en introduktionssamtale fortæller vi, hvilke forventninger vi har til forældrene - og forældrene fortæller, hvad de forventer af os. Vi tilstræber en åben og ærlig dialog, hvor medarbejdere og forældre ubesværet kan tale sammen om stort og småt.
Det er vores erfaring, at når forældrene har det godt i Vokseværket, fremmer det i høj grad børnenes trivsel i institutionen.

Læs dagtilbuddets fællesfolder om at være barn og forælder hos os i midtbyens afdelinger.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hver dag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad forældrerådet i Vokseværket og bestyrelsen i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

I Vokseværket tror vi på, at børnene lærer og udvikler sig både ved planlagte aktiviteter og ved spontane lege, der opstår med andre børn. Vi sørger derfor for, at der er plads til en god portion af begge dele, så vi når alle børnene i forhold til deres læring, trivsel og udvikling

I Vokseværket lægger vi vægt på, at børnene får tid og rum til leg og læring. Vi mener, at børnene er medskabere af egen læring, og at børnene er aktive i deres egen læringsproces.

Barnets læring handler ikke kun om bevidste og planlagte forløb. En meget stor del af, hvad barnet erfarer og lærer sker via det daglige samvær med de andre børn og voksne. Det indebærer, at læring kan ske gennem spontane oplevelser, og samtidig skal vi, som voksne, der guider børnene, skabe situationer, der giver barnet mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering. Den voksne går foran, bagved eller siden siden af ​​barnet, når den tilegner sig ny viden. Læring er en proces, der medfører ændring i barnet i retning af en øget viden og kompetence, som øger mulighederne for selvbestemmelse og selvstændig.

Børn lærer af alt og især af de sammenhænge, ​​de selv er med i. Børnenes selvtilrettelagte leg med hinanden er centralt for deres læring og udvikling, ligesom voksenstyrede aktiviteter kan være pædagogisk udviklet til børnene. Vi kan etablere gode læresituationer, men dybest sæt kan vi ikke vide, hvordan det enkelte barn tager læring ind. Børn tilegner sig læring på mange niveauer, og i Vokseværket er vi opmærksomme på at planlægge vores pædagogiske praksis efter det. 

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.