Nærvær, omsorg, tryghed, opmærksomhed, tillid, tilknytning og at skabe ejerskab er nøgleord i Vores Sted. 

Vi er normeret til 36 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, fordelt på 3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

Udgangspunktet for os er, at alle børn udvikler en tryg tilknytning og føler sig som en vigtig del af et værdifuldt fællesskab. Med legen som grundlæggende for børns trivsel, læring, udvikling og dannelse har vi fokus på at skabe trygge og udviklende læringsmiljøer både inde og ude. Vi ser forskelligheder som en styrke og giver plads til børnenes idéer, initiativer og medbestemmelse. Vi tilstræber at give alle børn en forudsigelig og genkendelig hverdag med både planlagte og spontane aktiviteter.

I Vores Sted VIL vi børnene. Vi leger sammen med børnene, og alle kan være med, og vi har masser af gode pædagogiske aktiviteter i forhold til den pædagogiske læreplan.

Vi er i gang med at udvikle vores legeplads, samtidig med at vi benytter os af byens forskellige legepladser og kulturtilbud, særligt Børnenes Jord, som ligger tæt på. Vuggestuen benytter flittigt vores ladcykler, når vi vil lidt længere væk - børnehavebørnene gerne tager bussen

Kendetegn ved Vores Sted er:

 • at alle skal føle sig velkomne
 • at her er et positivt fællesskab, hvor vi er sammen om at børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • at vi har et godt samarbejde mellem vuggestue og børnehave - og dermed gode overgange fra vuggestue til børnehave
 • at vi har et åbent og positivt forældresamarbejdet med fokus på den gode kommunikation
 • at vi tænker muligheder i stedet for begrænsninger
 • at vi alle trives og har det sjovt sammen
 • at vi ser børnene, hvor de er
 • at vi vægter udelivet og elsker at komme på legepladsen, på ture og have oplevelser i nærområdet
 • at vi udnytter byens små skatte, skjulte gemmesteder og grønne områder

Vi er stadig et nyt hus, som er i fuld gang med at udvikle kultur og traditioner baseret på vores gode erfaringer sammen med det, som vores fantastiske nye fysiske rammer kan.

Engageret personalegruppe

Vi er en personalegruppe med meget erfaring, uddannelse og høj faglighed. Alle er engagerede og medvirker til at skabe en varm atmosfære i huset - for både børn og voksne.

Vi møder børnene i børnehøjde - er meget på gulvet sammen med børnene, så vi kan følge deres initiativer og give dem medbestemmelse. Vi tør at lade os begejstre, deltage i legen og samtidig være rammesættende med pædagogiske aktiviteter.

Vi er 10 pædagoger, 5 pædagogmedhjælpere, 1 køkkenansvarlig og 1 pædagogisk leder i huset.

Børnehuset Vores Sted er et dejligt, nyt hus fra 2019, hvor to mindre afdelinger flyttede sammen. Vores hus rummer masser af kvadratmeter - fordelt på to etager, så huset ikke virker for stort for børnene. Her er god plads til leg, aktiviteter, fysisk udfoldelse og stille stunder - både ude og inde. Når vores egne arealer ikke slår til, tager vi gerne på tur - enten på gåben, med bus eller på vores el-cykler. Muligheder har vi nok af...

Et hus med muligheder

Vores Sted er opdelt i 2 etager med 5 stuer (3 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper). Vores 6. stue er endnu ikke er åbnet, så den bruger vi flittigt som motorikrum. Vi har desuden et kreativt værksted, fællesrum i forbindelse med vores store køkken. Her har børnene mulighed for at deltage i madlavning og andre madprojekter.

Vi har også en stor sal, som vi deler med vores nabo, Beboernes Hus. Vi har booket salen to gange om ugen, hvor børnene giver den gas med at udfolde sig motorisk. 

Skøn legeplads 

Vores dejlige, nye legeplads er niveau-opdelt. Her er gynge, hængekøjer, rutschebane, scooter/cykelbane, balancebane og en stor amfi-scene, som vi er ved at udvikle på. Ud over legepladsen har vi adgang til fodboldbane og grønne arealer i Beboernes Hus og Nøddelunden, som står klar til foråret 2021.

I Vores Sted er hverdagen en god kombination af struktur og spontanitet - en vekselvirkning mellem aktiviteter styret af de voksne og børnenes egne lege. Vi laver mange ting i vores skønne, nye hus og dejlige legeplads - samtidig med at vi tager på masser af ture ud af huset. Som nyt hus fra 2019 (fusion af 2 afdelinger), arbejder vi og vores forældre stadig sammen om at udvikle vores traditioner og arrangementer mod det, vi vil fremover

Under Corona ser dagligdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig ud fra vores værdier og skaber et godt, pædagogisk miljø ud fra de rammer, vi har nu.   

Dagens gang i Vores Sted

kl. 6.30
Vores Sted åbner. Vi modtager både vuggestue- og børnehavebørn sammen.
Vi hygger os om morgenen, og forældrene får ofte en lille sludder over en kop kaffe.
Børnene har mulighed for at spise deres medbragte morgenmad indtil kl. 7.30

kl. 7.30
Vi går på stuerne. Formiddagene er meget forskellige. Her er mulighed for fordybelse med aktiviteter, gå i salen og lave gymnastik, tegne, male, læse bøger, spille spil, være på legepladsen eller tage en tur ud af huset. Der er også plads til børnenes egne spontane lege

kl. 10.30 
Vuggestuen spiser frokost. Inden maden holder vi samling og synger.

Kl. 11.00
Børnehaven spiser frokost. Inden maden holder vi samling, synger og snakker sammen

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan læse hele læreplanen her.

Efter frokost går alle børnehavebørn på legepladsen.
Vuggestuebørnene bliver på skift gjort klar til at sove.

kl. 14.00 
De fleste af vuggestuebørnene er vågnet, de bliver skiftet og gjort klar til at spise eftermiddagsmad.
I børnehaven spiser børnene deres medbragte madpakker

Efter maden er der tid til at lege inde eller ude

kl. 16 (ca.)
Når de fleste børn er hentet, samles de sidste børn et sted i huset eller på legepladsen.
Vi rydder op og hygger indtil lukketid. 

Ture ud af huset

Vi har herlige børnebusser og ladcykler til i alt 12 børn, så vi benytter os meget af byen og tager ofte på ture ud af huset - enten på gåben eller med børnebusserne.
Hvis vi skal længere væk, bruger vi vores cykler til vuggestuebørnene. Børnehavebørnene tager også gerne bussen.
I særlige perioder (december måned og ferieperioder) skal børnene være her senest
kl. 9.30, men ellers har vi ikke faste tider for, hvornår børnene skal være her om morgenen. I vuggestuen vil vi dog gerne have besked om, hvornår barnet hentes hver dag. 

Årets gang og aktiviteter

Februar   
Fastelavnsfest for alle børn. Børn og personale kommer udklædte i Vores Sted
Vi slår katten af tønden, leger traditionelle fastelavnslege og spiser fastelavnsboller

April
Børnekunstuge i salen i samarbejde med kvarterets institutioner

Juni
Afslutningsfest for skolebørn

September
Valg til forældreråd og den fælles dagtilbudsbestyrelse.

December 
Kreative juleaktiviteter, Luciaoptog, børnejulefrokost, julesamling i grupperne, danser om juletræet, synger julesange og meget mere

Derudover har vi arbejdslørdage for forældre, fællesspisning, forældremøder. 

Vores Sted er stadig meget nyt, og vi arbejder sammen med forældrene om at udvikle vores traditioner og arrangementer i forhold til det, der er brug for og dét, vi kan, vil og er gode til.

I Børnehuset Vores Sted spiser alle børn frokost, og vuggestuebørnene får også eftermiddagsmåltid. Vi har vi stort fokus på at præsentere børnene for både nye og spændende retter og er samtidig rodbundne i det velkendte køkken. Vi har guldmærket i økologi med en procent på omkring 93%

Vi laver selv maden i Vores Sted

I vores flotte, nybyggede og moderne udstyrede køkken følger vi sæsonkalenderen og arbejder med de skiftende frugter og grøntsager. 
Madoplevelsen betyder meget, og vi tager gladelig imod nysgerrige børns spørgsmål til dagens menu. Det er her, madoplevelsen og maddannelsen begynder for børnene. Vi spiser efter et bestemt mønster, så børnene altid ved, hvilken dag i ugen det er og kan glæde sig til f.eks. rugbrødsdag om onsdagen eller suppedag om fredagen. I løbet af året har vi også temauger, hvor vi en hel uge spiser mad efter et specifikt tema som f.eks. farver, verden rundt eller mormormad. Derudover arbejder vi med højtiderne og har bl.a. Mortensaften, julefrokost, nytårstaffel, påskefrokost osv. Vi har et stort fokus på forældresamarbejde, og forældrene kan altid få en snak med madmoren eller lade sig inspirere af hendes hjørne.
Instagramkonto ”vorested_voresmad”: Følg med i, hvad børnene får serveret - og snak som forældre med dit barn om den mad, det har spist.

Idéer og inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 
Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning. Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Vores Sted begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul.  
Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.
Du kan læse dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her. 

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her  

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost

 

I Vores Sted møder vi forældrene åbent og positivt - med stor vægt på den gode kommunikation. Vi ved, at forældrenes tryghed og tillid til os er afgørende for barnet barnets tryghed, trivsel og tilknytning. Vi sørger for en god og tryg opstart med en primær voksen, hvor vi skaber gode relationer til barn og forældre

Åben dialog med forældrene

I Vores Sted prioriterer vi en god tilknytning og kontakt til forældrene, så vi sammen kan skabe de bedste rammer for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi sørger for en god og tryg opstart med en primær voksen, hvor vi skaber gode relationer til barn og forældre - lytter til forældrenes behov og sammen laver aftaler for den bedste start og - og i særdeleshed for, at både barn og forældre kan få den bedste tid i Vores Sted.

Gennem den daglige dialog og faste forældresamtaler skaber vi den gode relation - og opstår der behov for en ekstra samtale, er vi altid klar til det.

Personalet i Vores Sted finder værdi i:

 • altid at hilse på forældrene og møde dem med et smil
 • at være lyttende, forstående og imødekommende
 • at tilstræbe at give forældre den information, de har brug for
 • at informere og lægge billeder på BørneIntra om barnets hverdag
 • at komme med små fortællinger fra hverdagen ved aflevering og afhentning - når det er muligt

Det er vigtig for forældresamarbejdet:

 • at forældrene har tillid og er trygge ved, at deres barn er hos os
 • at forældrene altid taler positivt om vuggestuen og børnehaven, når barnet lytter med
 • at forældrene fortæller os, hvis der sker noget derhjemme, som påvirker familien, som kan påvirke barnet
 • at forældrene kommer til os, hvis noget om barnet giver anledning til bekymring, og vi kan gøre noget bedre
 • at forældrene fortæller os, når vi gør noget godt, som vi med fordel kan gøre mere af
 • at forældrene selv søger information på BørneIntra, så vores dialog i hverdagen handler om barnet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Du kan læse mere om arbejdet i Vores Steds forældreråd og om bestyrelsesarbejdet i Midtbyens Dagtilbud ved at klikke her.

I Vores Sted er samværet præget af nærhed og omsorg, så barnet kan føle sig tryg og have en god tilknytning til os. Vores mål er, at alle vores børn skal opleve sig som værdifulde og som vigtige brikker i fællesskabet. I en vekselvirkning mellem aktiviteter styret af de voksne og børnenes egne lege støtter vi barnets evne til medbestemmelse - samtidig med at barnet lærer at forstå og lytte til både egne og andres følelser og behov


Nærhed og omsorg i fokus

I Vores Sted:

 • ønsker vi, at alle børn skal opleve sig som værdifulde og som en vigtig del af et fællesskab
 • værner vi  om både fællesskabet og de gode relationer
 • deler vi ofte børnene op i mindre grupper bl.a. for at understøtte og udvikle venskaber
 • tilstræber vi forudsigelighed og genkendelighed i barnets hverdag, for at gøre hverdagen overskuelig
 • har vi en fast dagsrytme, faste spisetider og faste regler, som børnene kender
 • er hverdagen en vekselvirkning mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes egne lege
 • støtter vi barnet i sin evne til medbestemmelse
  De voksne kan deltage i legen, komme med rekvisitter eller tilføre legen nye idéer.
  Når barnet hele tiden eksperimenterer med sin medbestemmelse og udfoldelse, kommer det somme tider til at gå ind over andre børns grænser, og der opstår konflikter. Begge parter i en konflikt vil opleve, at retten er på deres side, så vi må støtte og hjælpe børnene med at finde en løsning, hvor begge parter bliver hørt, og hvor begge parter kan være tilfredse med løsningen
 • respekterer vi barnets forskellige følelser
  Ingen følelser er forkerte, og hos os er det i orden at være vred, ked af det, sur, glad eller fjollet. Når et barn f.eks. i vrede slår et andet barn, er det vigtigt, at vi ser og accepterer barnets vrede, selvom vi ikke accepterer, at det slår.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.