I Børnehuset Villekulla er vi 45børn - 1 vuggestuegruppe og 3 små børnehavegrupper - og en engageret personalegruppe med kvinder og mænd, som gør deres bedste for at alle trives og udvikles.

Vi bor i et gammelt charmerende hus med en skøn legeplads, hvor børnehaven er det meste af dagen. Her er højt til himmelen, masser af muligheder og steder til fordybet leg.

Samarbejdet mellem vuggestue og børnehave er tæt - og godt. Vi åbner og lukker for eksempel i fællesskab, mødes på legepladsen, arrangerer fællesture, prioriterer passage mellem rummene og er slået sammen i perioder, hvor vi er lavt bemandede eller afvikler ferie. Vi tænker gerne i nye pædagogiske tiltag og prioriterer den forsatte udvikling af Villekulla meget højt.

I Villekulla vægter vi:

  • ture ud af huset og oplevelser i fællesskab
  • at børnene får etableret venskaber og udviklet sociale kompetencer, da de sociale kompetencer er så vigtige for at vi kan trives
  • selvhjulpenhed, nærhed, omsorg og tryghed

Villekulla har masser af spændende kringelkroge både indvendig og udenfor og hyggelige gemmesteder, men også yderst funktionelle rum, hvor børnelivet i leg og kreativitet kan udfolde sig. Udenfor har vi vores skønne  og udfordrende legeplads med store træer og plads til masser af fysisk udfoldelse og leg. Vi er vilde med traditioner og selvopfundne happenings, hvor fællesskab, oplevelser, glæde og begejstring er kodeordene.

Du kan læse vores VELKOMSTFOLDER her

Villekulla er et dejligt, gammelt, charmerende hus fra år 1900, hvor vi har været institution siden 1941. Vi har en masse spændende kringelkroge både indvendig og udenfor - hyggelige gemmesteder og yderst funktionelle rum, hvor børnelivet i leg og kreativitet kan udfolde sig. Udenfor har vi vores skønne  og udfordrende legeplads med store træer og plads til masser af fysisk udfoldelse og leg. Vi er vilde med traditioner og selvopfundne happenings, hvor fællesskab, oplevelser, glæde og begejstring er kodeordene.

Charmerende hus med kringelkroge

Vores dejlige gamle hus har siden 2003 dannet ramme om Børnehuset Villekulla, en integreret institution for børn mellem 0-6 år. Vuggestuen har et stort dejligt lyst rum med masser af plads og krybberum lige ved siden af.

Børnehaven er præget af hyggelige små funktionsrum til diverse lege og konstruktionslege og et større kreativt værksted, hvor børnene kan gå i kast med forskellige kreative aktiviteter. Børnehaven har 3 grupper med 10-13 aldersopdelte børn i hver.

Legepladsen er vores stolthed 

Vores stolthed er vores skønne og hyggelige legeplads med kæmpehøj og tunnel, sandkasse med legeborde og kiosk, 2 legehuse og 2 shelters, fodboldbane, klatrevægge, kæmpe bålplads med stuntscene og ikke mindst vores dejlige frugttræer, som hvert år beriger os med mirabeller, kirsebær, æbler, pærer og valnødder.

Vi vægter udeliv højt og arbejder bevidst på, at børnene finder glæde ved at færdes udenfor. Vi ser det som en særdeles vigtig opgave, at børnene får et dybt kendskab til naturen og udelivet med legepladsens dyr og planter og kendskab til årstidernes skiften.

 

I Villekulla vægter vi udeliv højt og arbejder bevidst på, at børnene finder glæde ved at færdes udenfor. Vi ser det som en særdeles vigtig opgave, at børnene får et dybt kendskab til naturen og udelivet med legepladsens dyr og planter og kendskab til årstidernes skiften.

Under Corona ser dagligdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig ud fra vores værdier og skaber et godt, pædagogisk miljø ud fra de rammer, vi har nu.   

Dagens aktiviteter

Der er selvfølgelig forskel på hverdagen for vuggestue- og børnehavebarn, fordi de to aldersgrupper har forskellige behov.
Overordnet ser dagsrytmen i Villekulla dog sådan ud:

Kl. 6.30
Villekulla åbner og tilbyder morgenmad til de børn, som møder senest 7.15
Vi prioriterer en stille og rolig modtagelse og start på dagen, giver os tid til at trøste de børn, der har brug for det - og hjælper alle børn i gang med en god dag.
Vi tegner, læser, finder massageboldene, synger, samler puslespil m.m. Desuden har børnene mulighed for at lege i det meste af huset.

Kl. 9 
Alle vuggestuebørn holder morgensamling med sang og frugt.
Derefter bliver de mindste børn puttet, mens formiddagsaktiviteterne starter for de ældste

I børnehaven er ugen planlagt med forskellige aktiviteter om formiddagen.
Vi lægger altid vores ugeplan på BørneIntra, så forældrene kan følge med.

Børnene får tilbudt frugt og fordeler sig så i huset og på legepladsen eller tager på tur.
Morgensamling, fri leg værkstedsaktiviteter og bål er eksempler på formiddagsaktiviteter.

Kl. ca. 10.45
Vi spiser frokost. Børnene hjælper med borddækning og lærer at tage del i fællesskabet omkring måltidet
I børnehaven afsluttes måltidet med dialogisk læsning. De børn som har behov for en lur, bliver puttet samtidig med vuggestuebørnene.

I middagsstunden sætter vi forskellige aktiviteter i gang på legepladsen. Alle vågne børn er udenfor.

Sovebørnene vågner, og de yngste puttes for anden gang

Kl. 14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.
Hvis vejret er godt, mødes vi på legepladsen. Børnene vælger frit, hvor og med hvem de vil lege.
Ligesom det er vigtigt med en god start, er det også vigtigt, at børnene får afsluttet dagen godt. Det gavner børnene, hvis I viser interesse for deres dag i institutionen, hjælper med at afslutte barnets aktivitet, rydde op og sige farvel. Vi skriver oftest et opslag op lægger billeder på BørneIntra - om hvad børnene har lavet i løbet af dagen.

Kl. 17.00 lukker vi (fredag 16.30)

Gode, faste traditioner

I Villekulla er vi ret vilde med traditioner og dage, som skiller sig ud, og vi kan godt lide, at forældre og bedsteforældre deltager i meget af det.
Vores faste årshjul omfatter fejring af fastelavn, påske, halloween og jul, og ind imellem alle de mere faste traditioner har vi vores egne; som pyjamasparty, diskoteksdage, legetøjsdage, forældrearbejdsdag, farveuge, bedsteforældredag, bamsedage, store plantedag, kunstudstilling, garden-art, sluttefest, markedsdag, høstfest, zoo-besøg m.m.

Læs vores velkomstfolder til forældre her

Den pædagogiske læreplan er desuden udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan hente læreplanen her og læse mere.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet fra bunden af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Det sikrer, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk.

Vi laver selv maden i Villekulla

I Villekulla kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores dejlige køkken, som Stanimir styrer med fast og kyndig hånd.
Måltidet har høj pædagogisk prioritet. Vi nyder maden med fokus på selvhjulpenhed, fællesskab, spiseritualer og dialog.
Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning.
Om formiddagen får vi frugt, som forældrene selv har medbragt i løbet af ugen.

Eftermiddagsmad

Om eftermiddagen spiser børnehavebørnene madpakker - oftest på på legepladsen.
Villekullas forældreråd har valgt at stå for en forældrebetalt eftermiddagsmadordning til vuggestuebørnene. For et månedligt beløb får børnene et sundt måltid, som vores køkkenmedarbejder laver.

Idéer og inspiration på tværs

De 10 dygtige køkkenmedarbejdere i dagtilbuddet arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 
Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Villekulla begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn. Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her  

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 
Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Villekulla er vi rigtig glade for arrangementer, hvor vi er sammen med forældre (og bedsteforældre), så de bliver en del af vores hverdag - og vi lærer hinanden godt at kende. Samarbejdet mellem forældre og personale hviler på gensidig  tillid og respekt, og det bygger på op på flere niveauer. Det er vigtigt for, at vi sammen kan skabe et konstruktivt og udviklende arbejde om at etablere trygge rammer, trivsel og gode dage - både for de små guldklumper og personalet i vuggestuen og børnehaven

Tæt kontakt til forældrene

Det daglige arbejde viser sig i den kontakt, der er mellem forældre og personale, når børnene bringes og hentes. Her udveksler vi beskeder af praktisk art om barnets trivsel og hverdag, som gør, at vi kan supplere hinanden på en harmonisk måde. Vi afholder ”forventningssamtaler”, når barnet starter - og herudover har vi også tit en 3 mdr. samtale.

I børnehaven har vi én gang om året et kontaktmøde, hvor vi får en fælles snak om barnets trivsel her og hjemme, legekammerater, udvikling osv.

Er der brug for yderligere samtaler, finder vi også altid tiden til det. 

Flere gange om året inviterer vi forældrene med til at deltage i nogle af vores mange traditionsbundne arrangementer - som markedsdag, julefest, plantedag, arbejdsdag - og bedsteforældrene samler vi også én gang om året. 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad forældrerådet i Villekulla og dagtilbuddets bestyrelse arbejder under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel her