Hos os prioriterer vi nærvær og omsorg i børnehøjde. Vi bevæger os på gulvet sammen med børnene og er tilgængelige for dem hele dagen. Vi vægter den upåagtede faglighed, hvor vi ser og anerkender pædagogik i alle hverdagssituationer - fra aflevering og bleskift til strukturerede pædagogiske aktiviteter

Et farverigt hus

Vuggestuen Småland er et farverigt hus i ordets betydning. Vores vægge er dekoreret af børnenes værker eller billeder af børnene i forskellige aktiviteter, gerne i en højde, hvor børnene kan få glæde af dem. Vuggestuen Småland er børnenes hus og har en for børnene hjemlig atmosfære. Mange af børnene har glæde af selv at indtage huset gående eller kravlende fra morgenstunden.

Vi er normeret til 52 børn, fordelt på 3 stuer med 13 aldersintegrerede børn på hver.
Vores børnegruppe er mangfoldig, herunder børn med forskellige nationaliteter som svensk, etnisk, fransk, polsk. Det er med til at give hverdagen kulør og liv - og den alsidighed, vi ønsker i vuggestuen.  

På hver stue er der 2 pædagoger tilknyttet og som udgangspunkt 2 medhjælpere eller studerende.

Vuggestuen Småland er et dejligt stort hus med god plads både ude og inde. Vi har mulighed for at lave store rum, når vi er mange - og små rum, når vi har brug for fordybelse og leg i mindre grupper. Også i genhusningen på Høgevej har vi dejlige lokaler og en god legeplads med plads til udfoldelse

 Sådan ser her ud på Høgevej (genhusning)

Vi er glade for, at vi i vores genhusning indtil ca. 01.04.22 bor i dejlige lokaler med rigtig mange muligheder, både ude og inde. Lokalerne er lyse og lækre - med gode udenomsarealer. Billederne er taget på en lidt "kedelig" vinterdag - om lidt kommer der skønneforårsbilleder på siden.  

Småland i Langelandsgade

Vuggestuen Småland er delt i to etager med 3 stuer: Månestuen, Stjernestuen og Solstuen.
Storbørnsgruppen kalder vi Galaksen.
Alle stuer har tilknyttet mindre rum, så børn og voksne kan fordele sig, for eksempel når de spiser, laver pædagogiske aktiviteter - eller børnene fordyber sig i uforstyrret i leg. På begge etager har vi lange gange, som er fællesareal. På væggene hænger der legetøj eller spejle i børnehøjde, der inspirerer til nysgerrighed. Gangene kan lukkes med låger, så vi selv kan vælge, hvornår vi skal være fælles eller stueopdelt. Lågerne bruger vi også, når vi ønsker at gøre huset større eller mindre alt efter børnenes behov, dagens gang og de aktiviteter, vi sætter i gang. På hver etage har vi mindre rum, som vi bruger til både leg og fordybelse. Derudover har vi et krea-rum på hver etage.

Skøn legeplads   

Vi har en fantastisk legeplads, som vi ynder at bruge hver dag. Ikke nødvendigvis til alle børn på en gang, men til grupper af børn, der skal opleve udelivets facetter. Legepladsen kan både tilbyde sandlege, gynger, rutsjebane, bakker, huler, legehuse, scooterbane og lidt skov med terræn og træer.

I Småland er hverdagen en god blanding af faste rutiner og spontane aktiviteter. Vores hus byder på mange forskellige muligheder for aktiviteter og læringsrum, som dels "styres" af de voksne, dels giver anledning til at udforske, opdage og lære i den frie leg. Hos os vil man ofte se personalet på gulvet - altid tilgængelige for børnene og deres behov.

Under Corona ser hverdagen lidt anderledes ud end beskrevet her. F.eks. er vi meget mere ude - og børnene er delt op i mindre grupper. Vi arbejder stadig med vores pædagogiske værdier ud fra de rammer, vi har nu - og sørger for, at børnene har et tryg og god hverdag.

Hverdagen i Småland

I vuggestuen opholder personalet sig meget på gulvet og er på den måde tilgængelige for børnene. De følger børnene fra rum til rum og placerer sig efter børnenes behov, leg og de initiativer, børnene byder ind med. Det meste af legetøjet i vuggestuen er i børnenes højde, så det er tilgængeligt for børnene. Der er dog enkelte ting, vi kun tager frem til pædagogiske aktiviteter, som styres af de voksne

Dagens aktiviteter

Hver dag i vuggestuen ser forskellige ud. Vi planlægger dagens aktiviteter og pædagogiske tilbud på selve dagen. Det betyder, at vi arbejder med læreplanerne som paraply, men er fleksible i forhold til dagens indhold. Vores pædagogiske begrundelse er, at vi vægter at tilgodese hvert enkelt barn og gruppens behov afhængigt af børnenes dagsform. Det er det pædagogiske personales væsentligste opgave at lytte til og se børnene i deres behov, både fysiske og i forhold til deres udvikling og trivsel. Det imødekommer vi i vores tilbud om læringsmiljøer hele dagen.

Gode læringsrum i fast struktur

Vi har et væld af muligheder for aktiviteter og læringsrum, f.eks. vandleg på badeværelset eller på legepladsen, motorik og kropslige lege i vores tumlerum, bygge – og konstruktionslege, kreative udfoldelser i vores krea-rum, udeleg på legepladsen, stilleleg på stuen med stillesiddende voksne omkring sig.
Dagen er bygget op om en fast struktur, som betyder, at vi gør mange af de samme ting på bestemte tidspunkter hver dag:

Kl. 6.30-ca. 9   
Vi modtager størstedelen af børnene

Kl. 9
Vi samles på stuerne, spiser frugt og holder morgensamling                     
Børnene fordeler sig i mindre aktivitetsgrupper

Kl. ca. 10.30
Vi spiser frokost og derefter bliver børnene puttet til lur, når de er klar til at sove

Når børnene vågner efter middagslur, spiser vi eftermiddagsmad - og børnene laver eftermiddagsaktiviteter ude som inde.

Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for næsten alt, hvad vi laver i løbet af dagen. Du kan læse læreplanen her.

I Midtbyens Dagtilbud får alle børn serveret mad til frokost. Vi er stolte af, at alle måltider bliver lavet fra bunden af vores dygtige køkkenmedarbejdere - i afdelingernes egne køkkener. Det er med til at sikre, at børnene får sund, nærende og alsidig kost - og at kvaliteten er helt i top. 95% af maden er økologisk.

Vi laver selv maden i Småland

I Vuggestuen Småland kan man omkring spisetid opleve en liflig duft af veltillavet mad fra vores dejlige køkken, som Lotte styrer med fast og kompetent hånd. Om eftermiddagen får børnene serveret et måltid, som er forældrebetalt.

Maden er indbydende og oftest med et væld af farver og smage, som giver børnene mulighed for at smage meget forskellig slags mad. Af og til er der temadage i køkkenet såsom farveuger, højtider, landsdele mv.

Idéer og inspiration på tværs

Dagtilbuddets 10 dygtige køkkenmedarbejdere arbejder tæt sammen - udveksler opskrifter og inspirerer hinanden, og børnene får på den måde sund og alsidig kost og præsenteres for meget forskellig mad fra flere dele af verden. 

Børnene lærer om maden, om råvarerne, om måden maden bliver tilberedt på og - ikke mindst - lærer børnene værdien i sammen at nyde det gode måltid i en rar stemning. Alle afdelinger følger Aarhus Kommunes vejledning om "Mad og måltider", som du kan læse her.

Sukker med omtanke

I Småland begrænser vi brugen af sukker og anvender det primært som krydderi – f.eks. kanelsukker til risengrøden, i frugtgrøden og ved småkagebagningen til jul. Ved særlige lejligheder sker det, at vi serverer noget sødt og sukkerholdigt i begrænset mængde. Det kan for eksempel være ved en sommerfest, julefest og fastelavn.

Du kan læse mere om dagtilbuddets "Sukker med omtanke" her.

Du kan se vores seneste smiley fra Fødevarekontrollen her:

Forældrene stemmer om kostordningen

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om vi skal have en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om børnene skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år. 

Læs mere om ordningen under aarhus.dk/kost.

Det er vigtigt for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, at vi - forældre og personale i vuggestuen - samarbejder og er i tæt dialog om stort og småt. Vi gør derfor meget ud af at inddrage vores forældre og sørge for, at vi er enige om, hvad der er bedst for det enkelte barn

Samarbejdet i fokus

Personalet gjorde et flot stykke arbejde for at sikre min datter den bedste start på vuggestuelivet. Der var en god indkøringsperiode, som blev tilpasset min datters behov, og hvor jeg som forælder var tryg hele vejen igennem. Jeg modtog daglige up dates og billeder på SMS og vigtigst af alt - min datter blev set, hørt og taget supergodt imod af både børn og personalet. De får derfor mine varmeste anbefalinger.
Forælder i Småland

Vi kan kun arbejde fyldestgørende med børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, når vi samarbejder med forældrene. Alle parter omkring barnet er nødt til at have et fælles afsæt og tilgang til børnene, så barnet kan overskue og gennemskue dét, vi vil med dem. Samarbejdet med vores forældre er primært bygget op omkring den daglige dialog, hvor vi gensidigt informerer hinanden om det, der har betydning i barnets liv.

Vigtige samtaler

I Småland tilbyder vi forældrene 3 samtaler:

  • En introsamtale, inden barnet starter i vuggestuen
  • Efter 3-6 måneder
  • Inden barnet starter i børnehave
  • Derudover afholder vi samtaler efter behov.

Du kan læse vores lille velkomstfolder her.

Read our pamplet for parents here.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Læs her, hvad forældrerådene og dagtilbuddets bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med. 

I Småland arbejder ud fra tesen om ’det hele barn’ for at sikre alle facetter i forhold til barnets udvikling og trivsel. Vi møder alle børn som enkelte individer og gør en dyd ud af at understøtte barnet, hvor det er lige nu.

Mødet med det nye barn

Når vi møder et nyt barn i vuggestuen, er det primære for os at lære barnet at kende. Vi har allerede en viden fra introsamtalen, der danner basis for den tilknytning, der skal opbygges mellem barn og voksen. Vi sætter os på gulvet og gør os tilgængelige og interessante for barnet. Vi forsøger at skabe øjenkontakt og små berøringer, hvis barnet tillader det.  I begyndelsen vil barnet primært skabe tilknytning til den kontakt-stuepædagog, der er koblet på barnet. Oftest arbejder vi i indkøringsteam, som består af en pædagog og en medhjælper/studerende. Det betyder, at barnet relativt hurtigt bliver tryg ved to af de kendte voksne på stuen.

Trygge relationer

En tryg tilknytning er afgørende for et lille barns trivsel, læring og udvikling. Derfor lægger vi mange kræfter i det allerede fra start. Det er naturligvis en tilknytning eller en relation, vi er omhyggelige med at værne om gennem hele barnets vuggestuetid. Den udvider sig over tid, til resten af personalet på etagen og hele huset.

Vuggestuen er en stor social arena. Her kan vi tilbyde mange børn og en gruppedynamik, man i samme grad ikke kan tilbyde i familien. Her lærer barnet at begå sig i fællesskabet og finde sit eget udfoldelsesrum inden for fællesskabets rammer. Det at vise hensyn, vente på tur, dele legetøj, lytte, se og lære af de andre børn. På hver stue har vi alders integreret grupper, da vi ud fra et fagligt perspektiv ved at der er meget læring i at være sammen med både ældre og yngre børn.

"Det hele barn"

Vi arbejder ud fra tesen om ’det hele barn’. Det betyder, at vi ser på alle dele af barnet både det på personlige, sociale, sproglige, kropslige etc. Hver enkelt del kan ikke isoleres, men er nært forbundet til hinanden.  Vi møder alle børn som enkelte individer og gør en dyd ud af at understøtte barnet henimod dets næste skridt for udvikling. Vi har gør brug af mange forskellige pædagogiske tiltag og rum for læring, hvoraf vi udnytter alle de aspekter vores institutions fysiske rammer kan tilbyde.  

Læs mere om dit barns udvikling og trivsel under dagtilbuddets fællesside.